Văn phòng, biệt thự

PVI Tower

Được phát triển bởi một tổng công ty hàng đầu là Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, PVI là tòa nhà văn phòng hạng A

Xem thêm

PVI Tower

Được phát triển bởi một tổng công ty hàng đầu là Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam, PVI là tòa nhà văn phòng hạng A

Xem thêm