Hoạt động đối ngoại

AMG Việt Nam trở thành hội viên Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP)

Ngày 27/11/2020, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) phối hợp các đơn vị liên quan, trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29/11). Tại sự kiện này, AMG Việt Nam chính thức được trao giấy chứng nhận Hội viên của VATAP.

Xem thêm

AMG Việt Nam trở thành hội viên Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP)

Ngày 27/11/2020, Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) phối hợp các đơn vị liên quan, trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái (29/11). Tại sự kiện này, AMG Việt Nam chính thức được trao giấy chứng nhận Hội viên của VATAP.

Xem thêm