Nhận diện thương hiệu

1. Logo và Sologan

Logo AMG gồm phần hình và phần chữ. Phần hình đại diện cho “một khối chuyển động tiến lên phía trước” được “thúc đẩy bởi nội lực tiềm ẩn bên trong” luôn “có xu hướng đi lên“.

Logo AMG gồm hai màu cơ bản tượng trưng triết lý: Giá trị cốt lõi song hành với Giá trị sáng tạo

Sologan AMG “That’s Innovation” thể hiện quan điểm luôn đề cao và hướng đến Sự sáng tạo

Logo AMG đã được Cục sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 216597.

AMG LOGO ver20181

2. Bộ ứng dụng trong bán hàng (Sale Kit)